Orbitrade tilbyde Glycol Propylene og Glycol G12+

Kølemiddelglycol er baseret på propylenglycol og en hæmmer effekt uden nitritter, aminer, fosfater, silikater og borater.
Propylenglycol er mere fordelagtigt ud fra et miljø og sundhedsmæssigt synspunkt sammenlignet med ethylenglycol.

Orbitrade Glycol G12 + er en OEM-godkendt glycol med lang levetid.

Den er til den nye generation af motorer og kølesystemer.
Egnet til de fleste motorer, der kræver en glykol af typen D-G12 +.
Glykol G12 + bør ikke blandes med andre typer afkølingsglykoler på markedet. Glykol G12 + hæver kogepunktet og giver kølesystem en udvidet og forstærket korrosionsbeskyttelse til aluminium, støbejern og andre metaller, samtidig med at det giver et effektivt frostbeskyttelse. Virker ikke aggressiv og gør det ikke påvirker ikke f.eks. komponenter af let metal.