ORDENSREGLEMENT, SEJLBÅDE OG MOTORBÅDE 

 
For at beskytte alle og for at hallen er et rart opbevaringssted, har vi et sæt ordensregler, vi venligst beder jer om at overholde. Er der tvivl om ordensreglerne og hvad vi må og ikke må, så kontakt os endelig.  
 
1.   Alle med adgang til hallen, skal udvise størst muligt hensyn til de andre bådejere, deres både og udstyr i hallen. 
2.   Brug ikke andres grej eller udstyr uden forudgående tilsagn fra ejeren. 
3.   Undervandsskrog (bundmaling), fribord og dæk må ikke afslibes i hallen. 
4.   Der må ikke igangsættes arbejder der medfører, at hallen og andre både forurenes eller påvirkes heraf. 
5.   Vask af både må ikke finde sted i hallen. 
6.   Motorer må ikke opstartes i hallen. Frostsikring og vinterkonservering af både skal derfor finde sted uden for hallen. 
7.   Båd-varmere må ikke startes/tændes i hallen. El-varmluftblæsere må ikke medtages i hallen. 
8.   Rygning samt brug af åben ild i hallen er ikke tilladt. 
9.   Der må ikke udføres ”varmt arbejde” (uden accept fra Dansk Marineudstyr ApS) dvs.: svejsning, skærebrænding,
      vinkelslibning, lodning, tørring og opvarmning og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med
      moderniseringer, reparations– og vedligeholdelsesarbejder. 
10. Kortvarig el-tilslutning til f.eks. arbejdslys, håndværktøj og ladning må kun finde sted under opsyn af ejeren/brugeren. 
11. Permanent el-tilslutning skal aftales separat. 
12. Den enkelte bådejer har ansvar for at servicefirmaer rekvireret til egen båd, overholder det gældende ordensreglement. 
13. Affald må ikke efterlades i hallen, men skal medtages af bådejer eller af evt. servicefirma, når arbejdet er slut og hallen
      forlades. 
14. Bådejeren skal senest 8 dage efter søsætning fjerne eget grej og udstyr, der har været anvendt under vinteropholdet og
      forårsklargøringen f.eks. presenninger, stativer, stiger m.m.. Grej der efter aftale henstår i hallen skal være mærket med
      ejers navn og telefonnummer. 
15. Mærkater med oplysninger om ejers navn og telefonnummer skal påsættes båd og mast straks ved indsætning i hallen. 
16. Nøgle til hallen foregår via nøglebrik, hvor man selv kan låse sig ind 24/7. Dansk Marineudstyr Aps kan se, hvem der
      kommer ind og, via den udleverede nøglebrik.    Der betales kr. 200 incl. moms i depositum når nøglebrik udleveres.
      Depositum fås tilbage når nøglebrikken tilbageleveres.
 
Tilsidesættelse af ordensreglementet vil kunne medføre, at den ansvarlige bådejeres lejemål ikke kan fornyes! 
 
Download ordensreglementet her Ordensreglement