Fortøjningerne vil normalvis gå fra skibets for- og agterstavn og til pullerter placeret henholdsvis et stykke foran og bag skibet. En bedre sikring mod uønsket bevægelse af skibet langs kajen sker ved at supplere fortøjningen med et såkaldt spring, der er en fortøjning fra agterenden i retning fremad og fra forenden i retning agter. Ved et mindre skib vil fortøjningsrebene i et spring derved danne et kryds. Ved losning vil en breast line ortogonalt med kajen fiksere skibet.

Fortøjninger har ofte et fast øje, som lægges over pullerten på kajen. Når flere skibe fortøjer til samme pullert, er det vigtigt, at de alle kan frigøre sig ved afsejling uden at påvirke de andres fortøjning. Derfor skal fortøjningstrossen eller -rebet føres nedefra og op igennem øjerne på de allerede placerede fortøjninger inden øjet lægges over pullerten som vist på illustrationen.

 

Hvordan fortøjer man en båd i havn?

Sådan fortøjer du sikkert - Minbåd.dk Hav altid fendere på, ind mod molen; en fender agter, en midtskibs og en forskibs. Fortøjr altid som om det var dårligt vejr. En kort tamp i bov og agter, og et spring (langsgående fortøjning) er som regel nok, men to spring kan være nødvendigt, for at forhindre bevægelse i længderetningen.