Sådan Vinteropbevar du din påhængsmotor

1. Fjern propellen fra akslen for at undgå personskade eller skader på metallet.
2. Tilslut en spulemuffe til en haveslange, og træk den derefter over kølevandsindtagene
på motoren.
3. Fjern motordækslet, og tænd derefter for vandet og start motoren.
4. Lad gå i tomgang i ca. 10 minutter, så det bliver rigtig varmt, og termostaten åbnes.
5. Tag Brændstofslangen ud af motoren.
Til 2-taktsmotor: Når motoren begynder at sætte ud og
er ved at stoppe, sprøjtes motorens konserveringsspray ind i karburatoren, indtil motoren
stopper.
Til 4-takts motor: karburatoren drænes, når motoren stopper.
6. Sluk for tænding og vand.
7. Tør hele motoren ren med en ren og let fugtig klud.
8. Tag en opfanger/beholder og læg den under gearkassen, og åbn derefter
bundolieproppen. Åbn derefter den øverste olieprop, så olien kan strømme frit fra gearkassen.
det er en rigtig god ide at skifte pakningerne på dine 2 oliepropper, så vand ikke trænger ind i gearkassen.
9. Hvis du har en 4-takts motor, skal motorolien og filteret skiftes.
10. Tøm eller udskift eksternt eller internt vandudskillerfilter.
11. Tryk saltvandsbestandigt marinefedt ind i alle smørenipler.
12. Smør alle motorens bevægelige dele.
13. Kontroller, at propelakslen er ren for fiskeliner og lignende.
14. Smør hele propelakslen med fedt, og saml propellen igen. Glem ikke at tjekke splitten,
at den er hel.
15. Udskift tændrør, hvis disse har mange motortimer.
16. Fyld altid gearolie op gennem det nederste indtag, indtil det løber over i det øverste indtag.
Skru derefter den øverste prop i indtaget, derefter den nederste. 
17. Sprøjt hele motoren med CRC 6-66 både indvendigt og udvendigt. Tør, så der dannes
en beskyttende film om vinteren.
18. Hold motoren kølig og tør i opretstående stilling.
19. Benzin, der er blandet med to takts olie, skal kasseres, da den ikke kan bruges før
næste sæson.