GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIER

Batterier monteret i både m.m.
• Hold batteriets overflade og poler m.m. tørre og rene
• Ved ekstraordinært strømforbrug bør batteriet oplades jævnligt. Konsekvensen vil ellers være, at pladerne sulfaterer, hvorved batteriet mister kapacitet.
• Tjek hvilespænding før kørsel/sejlads med jævne mellemrum. Bør være over 12,4 Volt.
Batterier til opbevaring
• Sæt batteriet til opbevaring i fuld opladet tilstand (> 12,7V)
• Batteriets spænding må ikke komme under 12,4 Volt
• Tilse batteriet hver 2. måned (mål spænding)
• Lad jævnligt på batteriet, min. når spændingen falder til under 12,4 V.
• Opbevar batteriet så køligt som muligt - dog altid frostfrit.
• Opbevar batteriet i tør og ren tilstand
• Der må ikke være forbrug på et batteri til opbevaring
• Elektrolytten (væsken) i et fuldt opladet batteri fryser ved omkring -70°C. I et helt afladet batteri kan væsken fryse ved selv lave frostgrader (0 til -5°C)

Opladningstilstand Hvilespænding Volt
100% > 12,7 
80% = 12,5
60% = 12,3
40% = 12,1
0% = 11,7

Se her hvordan du laver en korrekt installation af din batteribank.